Силвърклийн ЕООД

 

гр. София

ЖК Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 3

тел.: 07002 0003; 0878 998998

 

гр. Пловдив

бул. "Освобождение" №3; Хотел SPS  Административна сграда,  ет. 3, офис 311

тел.: 07002 0003; 0876 005335